Marina Szöges om ”det som gått fel när man använder läkemedel”

Marina Szöges skriver på Dagens Homeopati om ett uttalande under en konferens att ”Läkemedel för 35 miljarder kronor orsakar skador för 10 miljarder, minst.

I artikeln nämns samtidigt att mycket av det orsakas av att läkare och patienter inte förstår varandra, att patenter inte följer läkarens ordinationer, att läkare missar att kolla journaler och att IT-system fungerar dåligt, Med mera. Och man får givetvis inte missa att mycket av detta också orsakas av direkta skador av läkemedel, det är inte en exakt konst och det finns biverkningar.

Ur detta drar Marina slutsatsen att läkemedel är dåligt och att det skall ersättas med homeopati. För homeopati har ju givetvis inga biverkningar och orsakar inga skador? ”Riktigt” potentierad homeopati har kanske inga direkta biverkningar, då det bara är vatten, men de indirekta skadorna som orsakas av att undvika medicin som faktiskt kan göra nytta är fruktansvärda och tragiska i många fall.

Givetvis är det dåligt och otäckt att det blir så mycket fel och skador med stora kostnader inom vården, men detta löser man inte genom att ersätta det med trams, det gör man genom att fortsätta förbättra de system som fungerar, isolera felkällor och att precis som generaldirektören gör, ta upp att det begås misstag och det blir skador.

Men det är klart, man kan ju göra som homeopaterna och blunda för sina egna misstag? Det är ju tydligen en bra strategi det med!

(Jag vill både uppmana till och varna för länken till den australienska historien, viktig läsning och mycket mycket gripande. Tar den här igen om ni missade den i texten: http://www.abc.net.au/austory/content/2011/s3260776.htm)

Trevlig midsommar på er, och kom ihåg att dricka en homeopatisk öl mellan de riktiga för att förhindra uttorkning!

Share

James Randi förklarar homeopati

Share

Namninsamlingen

Vi har tagit bort själva namninsamlingen då det var ett osäkert script som släppte in mängder av spam, dock är allas underskrifter sparade om det skulle behövas om Föreningen Hela Barnen skulle hitta på hyss igen, men det kommer (åtminstone inte för tillfället) att ligga öppet här på 1023.se.

Tack för allt fantastiskt stöd vi har fått i frågan, det är skönt att känna att det är fler som har förstått vad homeopati (inte) är!

Share

Vad är homeopati?

Introduktion

Homeopati har sin grund i Tyskland, och såg dagens ljus redan 1796, när läkaren Samuel Hahnemann började spekulera i varför man blev sjuk och hur detta skulle kunna avhjälpas. Vi bör direkt komma ihåg att 1796 visste man i princip ingenting om sjukdomar, vad de var och hur de spreds. Hahnemann formulerade en tes, som i Sverige brukar kallas för ”lika botar lika”. Principen i denna tes är att det som gör dig sjuk kan också göra dig frisk, något vi i dagsläget vet inte stämmer, men som sagt, man hade ingen medicinsk data eller direkt kunskap att gå på. Det ligger nära till hands att anta att alla som läser detta kan mer om medicin än vad de mest lärda inom området kunde i slutet av 1700-talet.

Vad tesen ”lika botar lika” går ut på mer i detalj är att om du förgiftats av exempelvis arsenik och behöver ett motgift så får man detta genom att späda arsenik. Ju mer du späder arseniken, desto mer potent är detta motgift. Låter enkelt, men för de flesta låter det mest som en tes som sedan länge borde kastats på samma hög som andra samtida, medicinska åtgärder som åderlåtning och exorcism. Detta är dock homeopatins grund.

Spädningen och tillredningen

Ett homeopatiskt preparat innehåller alltså utspädda ämnen. Om du har tillgång till ett sådant preparat kan du se att  alla ämnen som listas under innehåll efterföljs av ett värde i stil med ”D6″, eller ”X10″. D- och X-skalan är precis likadana, och de vanligaste i Sverige, men det finns andra skalor. Jag benämner skalan som X-skalan fortsättningsvis. Notera också att vissa skriver X6/D6, andra skriver 6X/6D, det är samma sak, bara olika sätt att skriva det på.

Vi ska titta lite närmare på det homeopatiska preparatet Senegal. Märk väl att homeopatiska preparat aldrig får säljas som mediciner, och de får heller aldrig utlova bot mot en specifik åkomma, då de då måste klassas som läkemedel, vilket blir lite svårt. Åter till Senegal, som innehåller följande:

Aconitum napellus (X6)
Bryonia (X6)
Ipecacuanha (X6)
Kalium jodatum (X6)
Senega (X6)

Detta är den ”homeopatiska delen” av preparatet, mer om det övriga innehållet strax. Dessa ämnen är i sig allt som oftast rötter, örter osv som man på naturligtvis helt ovetenskapliga metoder knutit till speciella åkommor. Just Senegan hävdar man ska vara bra mot förkylning, och det är det som bekant få saker som faktiskt är. Men vad betyder då ”X6″ i sammanhanget?

Skalan är faktiskt väldigt enkel att förstå sig på, då det handlar om ratio. Kan enklast beskrivas som följande: 1:10^x, där x är värdet på X-skalan. Alltså blir det så att X6 ger en ratio på 1:10^6, vilket är 1:1 000 000. Spädningen på X6 blir således att om du har en liter av exempelvis Senega så ska denna spädas med 1 000 000 liter vaten, för att uppnå X6. Detta är dock inte en vidare stark homeopatisk lösning, Hahnemann själv ansåg att X60 var den önskvärda spädningsgraden. För att sätta det i perspektiv kan jag då nämna att om man gjorde ett sådant homeopatiskt preparat så skulle patienten behöva konsumera 10^41 piller (jordens massa gånger en miljard) för att få i sig en molekyl av ämnet man spätt ut. Det vi dock ska komma ihåg är att homeopatins tes skapades när man inte visste speciellt mycket alls om något av detta. Det kan också vara ”roligt” att känna till att vissa homeopatiska preparat har en spädning på X400.

Vad som är intressant utöver ovanstående med Senegan är en sak som är vanligt förekommande bland homeopatiska preparat. Nämligen att det finns något man kallar för ”hjälpämnen”, alltså faktiska ämnen man tillsatt vattnet. Vad dessa ska hjälpa till med blir ganska uppenbart när vi tittar på fallet Senegan, då dessa ämnen är: anisolja, etanol, eukalyptusolja, pepparmyntsolja, sorbinsyra, sorbitol och något som kallas för ”tween-80″. Vad som slår en direkt när man luktar och smkar på Senegan är nämligen just det att det både luktar och smakar som riktig medicin! De mycket framträdande ämnen som finns, som anis och etanol, är smaker vi över lag associerar med just läkemedel, då riktig hostmedicin tenderar att smaka så. Där finns det dock bättre skäl för detta än att vattnet behöver smaka något annat än vatten.

Hur fungerar det?

Det korta och korrekta svaret är naturligtvis att det gör det inte. Homeopatiska preparat är de facto vatten, inget annat. Kommer de i tablettform består de av exakt samma saker som annan placebo, det är ingen skillnad. Detta vet vi, eftersom homeopatika har testats, och testats, och testats, med samma resultat varje gång. Det resultat man får med homeopatika är omöjligt att skilja från det resultat man får med placebo.

Vad homeopater hävdar är dock det att vatten har ett minne, och att det kommer ihåg vilka ämnen det varit i kontakt med, och sedan på något sätt då vänder detta ämnes effekt på människokroppen. Varför det inte kommer ihåg precis allt det kommit i kontakt med, och exakt vart detta minne skulle finnas i vattnet, står fortfarande oklart. Vissa hävdar att man måste skaka preparatet på rätt sätt för att det ska fungera, men vad allt detta är en demonstration av är snarare homeopatins helt felaktiga utgångspunkter.

Först och främst så utgår homeopatin från att allt i detta universum är skapat med oss i åtanke. Denna princip återfinner vi i inbillningen att om man späder ett ämne som har en viss effekt på människan så får det motsatt effekt på människan. Du kan inte späda husfärg till en X60-lösning och sedan göra huset färglöst genom att spraya på denna lösning, det inser de flesta, och inte ens homeopaterna påstår något sådant. Alltså är denna effekt exklusiv för människan och vissa djur.

Vidare så utgår homeopatin från ett antagande, istället för att utgå från fakta och vetenskap. Homeopater ”vet” att homeopati fungerar, alltså handlar det bara om att finna bevisen för detta. Alla studier och tester som faktiskt gjorts väljer man att ignorera, och frågar du en homeopat om detta så kommer de påstå två saker. Först att det finns en massa studier, som de har läst och har hemma eller länkar till, och snart, jättesnart, kommer dessa publiceras på deras hemsida. Så sker naturligtvis inte. Sedan så säger man att studier, naturligtvis mycket lovande sådana, utförs just precis nu, och resultatet bör publiceras kanske redan i år, senast nästa år. Så sker naturligtvis inte heller.

Vissa mer fantasifulla homeopater har kommit fram till att ett fenomen känt som ”kvantmekanisk sammanflätning” kan vara varför homeopati fungerar. Man vet inte exakt hur fenomenet fungerar, men att det är verksamt på det kvantmekaniska planet i atomer. Oavsett dock så kvarstår min andra poäng ovan, vad man gör är att man börjar i fel ände och antar att något fungerar, innan man vet att det fungerar, och sedan försöker hitta på bevis för detta antagande.

Rolig trivia i sammanhanget är också att 2005 genomförde TV-programmen Horizon (BBC) och 20/20 (ABC) tester där homeopater, genom att använda sina egna tester, skulle skilja på vanligt vatten och homeopatiska preparat. Det kunde de inte. Den skeptiska föreläsaren James Randi inleder alla sina föredrag om homeopati med att äta en hel pillerburk med homeopatiska sömntabletter, väl över vad tillverkaren hävdar är en dödlig dos. Naturligtvis helt utan effekt eller konsekvenser.

Varför tror vissa på homeopatika då?

För att de vill tro. Homeopatika är som sagt placebo, inget annat, och denna effekt kan vara enormt stark hos oss människor. Har man ambitionen att hjälpa människor, men inte orkar/kan sitta och lära sig riktig medicin, är detta enormt lätt att ta till sig. Det tilltalar många att tro att de hjälper, och när de ser placeboeffekten i det de säljer så övertygas de ännu mer.

Troende homeopater brukar i fråga om placeboeffekt ta upp det faktum att det finns homeopater som endast behandlar djur också, och att det då är omöjligt att få en placeboeffekt. Så är naturligtvis inte fallet, eftersom placeboeffekten i detta fall infinner sig hos djurets ägare, som efter behandling upplever att djuret mår bättre.

När man väl är inne i ett beteende där man säljer preparat som dessa och konsulterar människor i dessa frågor på regelbunden basis blir man personligen investerad i att det också faktiskt fungerar. Insikten att man ljugit för människor, ofta i årtionden, är helt enkelt en omöjlighet för väldigt många. Reaktionen blir då ofta att tro ännu mer och köra ännu hårdare på en sådan linje, oavsett vad konsekvenserna blir. Det värsta med en sådan övertygelse är att troende brukar lägga stor energi vid att ljuga om västerländsk medicin och vara öppet kritisk gentemot denna, och resultatet av sådan aktivitet, i kombination med att förespråka preparat som helt saknar effekt utöver att tillföra vätska i kroppen, förstår de flesta kan få förödande konsekvenser.

Tron på nonsens likt homeopati antar snabbt religiösa kvalitéer, och meningsmotstånd behandlas på samma sätt som religiösa behandlar motstridiga uppgifter och fakta. Botemedlet mot homeopati är information och kunskap, och vi som skriver på 1023.se hoppas kunna bistå med detta, för att främja en bättre syn på hälsa och en mer kritisk syn på nonsens och personer som förespråkar nonsens.

Om du vill läsa mer om homeopati, ta del av utförliga rapporter och studier som gjorts, se artikeln om homeopati på engelska Wikipedia.

Share